Nghệ An: Đất sụt khi đào giếng thuê, người đàn ông bị vùi lấp ở độ sâu 7m

Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Hiện trường nơi xảy ra sự việc
Lên top