Nghệ An: Công ty Chế biến bột cá đầu độc khu dân cư

Nhà máy chế biến phụ phẩm thủy sản Suri Việt Trung gây ô nhiễm trầm trọng khiến người dân bức xúc.
Nhà máy chế biến phụ phẩm thủy sản Suri Việt Trung gây ô nhiễm trầm trọng khiến người dân bức xúc.
Nhà máy chế biến phụ phẩm thủy sản Suri Việt Trung gây ô nhiễm trầm trọng khiến người dân bức xúc.
Lên top