Nghệ An: Công an vào cuộc vụ nước sông Đào “bỗng dưng” đổi màu đen ngòm

Nước sông Đào "bỗng dưng" đổi màu đen bất thường. Ảnh: PV
Nước sông Đào "bỗng dưng" đổi màu đen bất thường. Ảnh: PV
Nước sông Đào "bỗng dưng" đổi màu đen bất thường. Ảnh: PV
Lên top