Nghệ An có gần 700 người thọ tròn 100 tuổi

Lên top