Nghệ An: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho nông dân

Cán bộ Công đoàn "giải cứu" bắp cải tồn đọng cho nông dân Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: DC
Cán bộ Công đoàn "giải cứu" bắp cải tồn đọng cho nông dân Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: DC
Cán bộ Công đoàn "giải cứu" bắp cải tồn đọng cho nông dân Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: DC
Lên top