Nghệ An: “Chủ động – kịp thời – minh bạch” cung cấp thông tin cho báo chí

Tỉnh Nghệ An họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: PV
Tỉnh Nghệ An họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: PV
Tỉnh Nghệ An họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: PV
Lên top