Nghệ An chi viện 52 cán bộ y tế cho Hà Tĩnh chống dịch COVID-19

Toàn bộ thành phố Hà Tĩnh được cách ly y tế để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TH
Toàn bộ thành phố Hà Tĩnh được cách ly y tế để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TH
Toàn bộ thành phố Hà Tĩnh được cách ly y tế để phòng dịch COVID-19. Ảnh: TH
Lên top