Nghệ An: Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản, giao dịch thanh toán điện tử gặp nhiều khó khăn, bất cập

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An ký kết hợp đồng với Công ty Viễn thông Viettel Nghệ An về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống Ngân hàng số ViettelPay. Ảnh: TM
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An ký kết hợp đồng với Công ty Viễn thông Viettel Nghệ An về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống Ngân hàng số ViettelPay. Ảnh: TM
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An ký kết hợp đồng với Công ty Viễn thông Viettel Nghệ An về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua hệ thống Ngân hàng số ViettelPay. Ảnh: TM
Lên top