Nghệ An: Chậm nộp tiền cho phường, dân bị tính lãi 1,1 lần

Bà Vũ Thị Hiểu bức xúc vì bị phường áp mức thu hoa lợi đất rừng quá cao. Ảnh: Quang Đại
Bà Vũ Thị Hiểu bức xúc vì bị phường áp mức thu hoa lợi đất rừng quá cao. Ảnh: Quang Đại
Bà Vũ Thị Hiểu bức xúc vì bị phường áp mức thu hoa lợi đất rừng quá cao. Ảnh: Quang Đại
Lên top