Nghệ An: Cách ly người đàn ông đến từ Hưng Yên bị sốt cao

Cơ quan chức năng tập trung để tổ chức cách ly đối  với trường hợp người dân từ Hưng Yên về Nghệ An bị sốt cao. Ảnh: HĐ
Cơ quan chức năng tập trung để tổ chức cách ly đối với trường hợp người dân từ Hưng Yên về Nghệ An bị sốt cao. Ảnh: HĐ
Cơ quan chức năng tập trung để tổ chức cách ly đối với trường hợp người dân từ Hưng Yên về Nghệ An bị sốt cao. Ảnh: HĐ
Lên top