Nghệ An: Cá chết trắng nổi trên mặt hồ thủy điện Hủa Na

Cá chết nổi trắng lềnh bềnh mặt hồ thủy điện Hủa Na.
Cá chết nổi trắng lềnh bềnh mặt hồ thủy điện Hủa Na.
Cá chết nổi trắng lềnh bềnh mặt hồ thủy điện Hủa Na.
Lên top