Nghệ An bỏ yêu cầu xét nghiệm đối với người dân đến từ các vùng “xanh"

Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Nghệ An đặt tại cầu Bến Thủy. Ảnh: QĐ
Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Nghệ An đặt tại cầu Bến Thủy. Ảnh: QĐ
Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Nghệ An đặt tại cầu Bến Thủy. Ảnh: QĐ
Lên top