Nghệ An: Bờ sông Lam sạt lở nguy cơ nuốt nhà dân

Toàn cảnh khu vực sạt lở
Toàn cảnh khu vực sạt lở