Nghệ An: Biên phòng lập thêm nhiều chốt lưu động ngăn nhập cảnh trái phép

Trạm kiểm soát biên phòng Cao Vều (Đồn biên phòng Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) tổ chức tuần tra biên giới phòng chống nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trần Tuyên
Trạm kiểm soát biên phòng Cao Vều (Đồn biên phòng Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) tổ chức tuần tra biên giới phòng chống nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trần Tuyên
Trạm kiểm soát biên phòng Cao Vều (Đồn biên phòng Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) tổ chức tuần tra biên giới phòng chống nhập cảnh trái phép. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top