Nghệ An: Bất cập trong việc sử dụng cân tay kiểm soát xe quá tải

Việc kiểm tra xe quá tải bằng cân tay mất rất nhiều thời gian.
Việc kiểm tra xe quá tải bằng cân tay mất rất nhiều thời gian.
Việc kiểm tra xe quá tải bằng cân tay mất rất nhiều thời gian.
Lên top