Nghệ An: Bão số 10 làm một người chết, thiệt hại hơn 500 tỉ đồng

Bão số 10 đã làm 725 nhà, ki ốt ở Nghệ An bị tốc mái. Ảnh: PS
Bão số 10 đã làm 725 nhà, ki ốt ở Nghệ An bị tốc mái. Ảnh: PS