Nghệ An: Bãi bỏ môn tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để giảm tải

Thí  sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Tú
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Tú
Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Tú
Lên top