Nghệ An: 30 tập thể, cá nhân ủng hộ hơn 16 tỉ đồng chống dịch

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An (phải), tiếp nhận ủng hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An (phải), tiếp nhận ủng hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An (phải), tiếp nhận ủng hộ chống dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top