Nghệ An: 3 gia đình liên lạc với con từng được cho là mất tích ở Anh

Một gia đình ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) ngóng tin con đang mất liên lạc ở nước ngoài. Ảnh: QĐ
Một gia đình ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) ngóng tin con đang mất liên lạc ở nước ngoài. Ảnh: QĐ
Một gia đình ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) ngóng tin con đang mất liên lạc ở nước ngoài. Ảnh: QĐ
Lên top