Nghệ An: 212 bộ đội biên phòng xung phong lên biên giới chống COVID-19

Bộ đội biên phòng tại đồn Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) kiểm tra thân nhiệt của người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuyên
Bộ đội biên phòng tại đồn Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) kiểm tra thân nhiệt của người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuyên
Bộ đội biên phòng tại đồn Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn-Nghệ An) kiểm tra thân nhiệt của người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top