Nghệ An: 149 nhà dân hư hại do lốc xoáy

Một nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: Ngọc Tuấn
Một nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: Ngọc Tuấn
Một nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: Ngọc Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM