Nghệ An: 14 gia đình trình báo có con em đi nước ngoài mất liên lạc

Mẹ anh Nguyễn Văn Hùng thẫn thờ cầm ảnh ngóng tin con. Ảnh: QĐ
Mẹ anh Nguyễn Văn Hùng thẫn thờ cầm ảnh ngóng tin con. Ảnh: QĐ
Mẹ anh Nguyễn Văn Hùng thẫn thờ cầm ảnh ngóng tin con. Ảnh: QĐ
Lên top