Ngày vía Thần Tài, người dân may mắn bắt được cá trắm hơn 30kg

Lên top