Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày Thế giới Phòng, chống lao 24.3: Việt Nam sẽ là nước đầu tiên áp dụng thuốc chống lao mới