Ngày Tết, bàn về văn hóa "rượu uống người?"

40% các vụ TNGT tại Việt Nam liên quan đến bia, rượu.
40% các vụ TNGT tại Việt Nam liên quan đến bia, rượu.
40% các vụ TNGT tại Việt Nam liên quan đến bia, rượu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top