Ngày nhọc nhằn của những lao động tự do

Người lao động ngồi đợi việc mòn mỏi bên lề đường tại Hà Nội. Ảnh: Trần Kiều
Người lao động ngồi đợi việc mòn mỏi bên lề đường tại Hà Nội. Ảnh: Trần Kiều
Người lao động ngồi đợi việc mòn mỏi bên lề đường tại Hà Nội. Ảnh: Trần Kiều
Lên top