Ngày mai, phóng vệ tinh NanoDragon “Made in Việt Nam” vào không gian

Tên lửa Epsilon của Nhật Bản phóng từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura năm 2013. Ảnh: JAXA
Tên lửa Epsilon của Nhật Bản phóng từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura năm 2013. Ảnh: JAXA
Tên lửa Epsilon của Nhật Bản phóng từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura năm 2013. Ảnh: JAXA
Lên top