Ngày mai, 57 học sinh Trường tiểu học Xuân Phương sẽ được lấy mẫu lần 2

Khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương của các học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ảnh: Phạm Đông
Khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương của các học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ảnh: Phạm Đông
Khu cách ly Trường tiểu học Xuân Phương của các học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ảnh: Phạm Đông
Lên top