Ngày mai 5.10 Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh gây mưa ở một số khu vực