Ngày "kiêng" mùng 5 Tết: Giao thông từ miền Tây về TP.HCM ổn định

Giao thông trên QL1A đoạn qua Long An ngày mùng 5 Tết khá ổn định.
Giao thông trên QL1A đoạn qua Long An ngày mùng 5 Tết khá ổn định.