Ngày hội Việc làm tại Phú Quốc: Cơ hội hấp dẫn cho người lao động

Sự kiện ký kết hợp tác thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực bền vững với quy mô lớn sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Sự kiện ký kết hợp tác thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực bền vững với quy mô lớn sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Sự kiện ký kết hợp tác thỏa thuận phát triển nguồn nhân lực bền vững với quy mô lớn sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top