Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam tại Nghệ An: “Nâng cánh ước mơ”

Đông đảo học sinh trường Dân tộc nội trú Nghệ An đến tham dự hội sách. Ảnh: Quỳnh Trang
Đông đảo học sinh trường Dân tộc nội trú Nghệ An đến tham dự hội sách. Ảnh: Quỳnh Trang
Đông đảo học sinh trường Dân tộc nội trú Nghệ An đến tham dự hội sách. Ảnh: Quỳnh Trang
Lên top