Ngày hội khui heo đất ở huyện vùng xa thu hơn 3 tỉ đồng cho học trò nghèo

Khai giảng năm học mới, các trường tổ chức ngày hội khui heo đất, tổng số tiền trên 3 tỉ đồng giúp các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Nhật Hồ.
Khai giảng năm học mới, các trường tổ chức ngày hội khui heo đất, tổng số tiền trên 3 tỉ đồng giúp các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Nhật Hồ.
Khai giảng năm học mới, các trường tổ chức ngày hội khui heo đất, tổng số tiền trên 3 tỉ đồng giúp các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top