Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Vun đắp tình làng, nghĩa xóm

Công tác chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Khu dân cư số 4, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. 
Ảnh: T.Vương
Công tác chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Khu dân cư số 4, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: T.Vương
Công tác chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở Khu dân cư số 4, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: T.Vương
Lên top