Ngày Độc lập, nhớ cha!

Bản nhạc Cương quyết ra đi in lần đầu tiên tại Sài Gòn, 1950. Ảnh: N.T.H
Bản nhạc Cương quyết ra đi in lần đầu tiên tại Sài Gòn, 1950. Ảnh: N.T.H
Bản nhạc Cương quyết ra đi in lần đầu tiên tại Sài Gòn, 1950. Ảnh: N.T.H
Lên top