Ngày đầu xe buýt nhiên liệu sạch đưa vào sử dụng tại Hà Nội

Xe buýt nhiên liệu sạch (CNG) lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.
Xe buýt nhiên liệu sạch (CNG) lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.
Xe buýt nhiên liệu sạch (CNG) lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top