Ngày đầu thực hiện cách ly xã hội: Nhiều người đến Quảng Ninh và... quay về

Xe xếp hàng dài chờ làm thủ tục vào TP.Hạ Long sáng 1.4. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe xếp hàng dài chờ làm thủ tục vào TP.Hạ Long sáng 1.4. Ảnh: Nguyễn Hùng
Xe xếp hàng dài chờ làm thủ tục vào TP.Hạ Long sáng 1.4. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top