Ngày đầu thu phí, dân ngừng xe hàng loạt tại BOT Quốc lộ 26

Người dân dừng xe tại BOT Quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk vì chưa rõ các đối tượng được miễn giảm. Ảnh: HL
Người dân dừng xe tại BOT Quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk vì chưa rõ các đối tượng được miễn giảm. Ảnh: HL
Người dân dừng xe tại BOT Quốc lộ 26 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk vì chưa rõ các đối tượng được miễn giảm. Ảnh: HL
Lên top