Ngày đầu sau dỡ bỏ cách ly, Bệnh viện Bạch Mai vẫn kiểm soát chặt ra vào

Lên top