Ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Cả nước có mưa dông

Sáng 28.4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trời âm u.
Sáng 28.4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trời âm u.