Ngày đầu mở cửa lại các bãi tắm, người dân đổ xô xuống biển Vũng Tàu

Bãi biển Vũng Tàu thông thoáng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại
Bãi biển Vũng Tàu thông thoáng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại
Bãi biển Vũng Tàu thông thoáng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại
Lên top