Ngày đầu khai trương, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ Bùi Viện