Ngày đầu dừng thu phí để "vá" cao tốc 34.000 tỷ đồng

Những chỗ bị bong tróc và hư hỏng đã được sửa chữa trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Những chỗ bị bong tróc và hư hỏng đã được sửa chữa trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Những chỗ bị bong tróc và hư hỏng đã được sửa chữa trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.