Ngày đầu đi học lại ở Long An: Chia đôi lớp học, mở 4 lối vào trường

Học sinh Trường THPT Chuyên Long An trong ngày đầu đi học trở lại. Ảnh: K.Q
Học sinh Trường THPT Chuyên Long An trong ngày đầu đi học trở lại. Ảnh: K.Q
Học sinh Trường THPT Chuyên Long An trong ngày đầu đi học trở lại. Ảnh: K.Q
Lên top