Ngày đầu Cà Mau tổ chức học trực tiếp, học sinh vắng nhiều

Học sinh tại tỉnh Cà Mau trở lại học trực tiếp vào ngày 25.10 trong thận trọng. Ảnh: Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cung cấp.
Học sinh tại tỉnh Cà Mau trở lại học trực tiếp vào ngày 25.10 trong thận trọng. Ảnh: Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cung cấp.
Học sinh tại tỉnh Cà Mau trở lại học trực tiếp vào ngày 25.10 trong thận trọng. Ảnh: Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cung cấp.
Lên top