Ngày Chủ nhật đỏ hiến 486 đơn vị máu

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu sáng 31.1. Ảnh: HN.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu sáng 31.1. Ảnh: HN.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu sáng 31.1. Ảnh: HN.
Lên top