Ngày 6.11.2020 sẽ đưa đường lăn S2 sân bay Nội Bài vào khai thác

Sửa chữa cải tạo đường lăn, đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh LĐO
Sửa chữa cải tạo đường lăn, đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh LĐO
Sửa chữa cải tạo đường lăn, đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh LĐO
Lên top