Ngày 4.1.2021 sẽ báo cáo an toàn tuyến Đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Vận hành thử toàn tuyến Cát Linh-Hà Đông. Ảnh GH
Vận hành thử toàn tuyến Cát Linh-Hà Đông. Ảnh GH
Vận hành thử toàn tuyến Cát Linh-Hà Đông. Ảnh GH
Lên top