Ngày 30.7, Hà Nội sẽ chốt nhận hồ sơ hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Trần Kiều
Cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Trần Kiều
Cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội hướng dẫn người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Trần Kiều
Lên top