Ngày 27.7 ở nghĩa trang liệt sĩ xã đẹp nhất miền Tây

Tưởng niệm các liệt sĩ trong ngày 27.7.
Tưởng niệm các liệt sĩ trong ngày 27.7.